Beszédek

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Orbán Viktor beszéde (részletek)

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Együtt az Európai Unióban: partnerség és verseny

 
(…) … kedves barátaim, mi úgy tartjuk, hogy valószínűleg többről van szó a csatlakozás esetében, mint arról a közismert egyszerű tényről, illetve válaszról, hogy szerencsésebb a történelme osztrák barátainknak, mint a magyaroknak. Egészen egyszerűen fogalmazva hamarabb mentek ki az oroszok, következésképpen hamarabb kezdhették el saját útjukat járni, és felépíteni a piacgazdaságukat. Ez kétségkívül így van, de mi úgy érezzük, hogy van itt még valami, e kétségkívül történelmi tényen túl, van még valami amit az osztrák barátaink tudnak és mi nem tudjuk, van amit Ők ismernek és mi ennek az ismeretnek nem vagyunk a birtokában.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Mag. Wilheim Molterer előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Hogyan lett sikeres a csatlakozás?


Ausztriában hasonlóan, mint Magyarországon, sokan a fociért rajonganak. Egy szép példa az osztrák magyar kapcsolatra az, hogy este valaki azt mondja ma, Ausztria - Magyarország játszik. S a kérdés az, hogy ki ellen megy a parti? Nos, ez nem valami történelmi rezisztencia, hölgyeim és uraim, hanem kifejezése a jelenlegi jó kapcsolatoknak, amely a két ország között fennáll, de mindenek előtt egy végtelen szép perspektívára is vonatkozik, hiszen tényleg 31 nap múlva, pont 31 nap múlva május 1-jét fogunk írni, azt a napot, amikor a régi barátok közül új partnerek jönnek létre.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Alfred Gastgeb előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Szép jó napot kívánok a hölgyeknek és az uraknak. Röviden, hogy ki is vagyok. Igyekszem rövidre fogni magamat. Apám, nagyapám Csehországba született, édesanyám német volt, anyám Vajdaságból van és Tünde a keresztneve. Tehát körülbelül én vagyok a legszélesebb európai, akit egyáltalán ismerünk.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Franz Stefan Hautzinger előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Köszönöm szépen hölgyeim és uraim, ma már sokat beszéltünk a jó kapcsolatokról és különösen Ausztria és Magyarország közelségéről. A két előző előadás már szóvá tette, és számomra ez a közelség tűnt fel akkor, amikor Burgenlandból 1,5 óra alatt itt voltunk Budapesten. És ez ismét rámutatott arra, hogy Budapest számunkra sokkal közelebb van, mint mondjuk Linz vagy akár Graz, vagy más városok Ausztriában.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Thomas Blatt előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Szeretettel üdvözlöm Önöket, én magam is gazdálkodó vagyok, mezőgazdasági termelő vagyok, paraszt. Ausztria keleti felében. És ez a spárgakirály egy kicsit viszonylagos, egy kicsit túlzott. Mindenesetre köszönetet mondok a meghívásért különösen elnök asszonynak köszönöm, aki az én gazdaságomban, az én spárgámat már megkóstolta egy barátom révén.
tovább

Párbeszéd a sikeres integrációért - Osztrák tapasztalatok - Josef Welsersheimb előadása

2004. március 31. - Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Díszterme

Szívből köszöntöm Önöket, és nagyon örülök, hogy itt lehetek Önöknél és, hogy részt vehetek gondolat cserén. Magam is néhány szót szólnék a saját hátteremről, tudniillik 1942-ben születtem egy magyar anya és egy osztrák apa gyermekeként Tabon, Magyarországon, de mivel Magyarországon sok jót nem várhattunk, ezért 44-ben elhagytuk, elmenekültünk és azóta Ausztriában élünk. 17 éven át, tehát egész a múlt esztendeig elnöke voltam a Neusiedler Rt.-nek Felelős a marketingért és az értékesítésért. És ez nagyon erősen expandált, erre majd még később visszatérek. Pillanatnyilag pedig, már néhány év óta a Neusiedler Rt. magyar leányvállalatának vagyok elnökhelyettese Szolnokon, illetőleg Dunaújvárosban.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Lányi András előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Hölgyeim és Uraim, Matolcsy György egy kicsit elgondolkodhat, hogy minek is lehetnék a szakértője, de az biztos, hogy  az nem a közgazdaság tudomány. Politikai filozófiát tanítok, etikát. Úgyhogy én nem szólók bele abba a vitába, hogy vajon a Bokros csomag az a monetáris dogmatizmusnak volt egy ilyen jóhiszemű tévedése, vagy pedig annak az eredeti tőke átcsoportosításnak egy ügyes fegyverténye, amit annak idején Matolcsy György megénekelt.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Iván László előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Nyugodtan meg lehetne kérdezni, hogy vajon a kakukktojás mit keres itt, a pszichiáter, gerontológus, az idősödés és időskorral foglalkozó, és egy pszichiáter, aki az orvosi egyetemen tevékenykedik, és némi kapcsolata van azért a mindennapi élettel, miután már 47 éve ezt műveli, kutatja, képzi.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Gidai Erzsébet előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Tisztelt hölgyeim, és uraim, kedves Matolcsy György úr, köszönöm szépen a meghívást mindenek előtt. Én is nagyon örülök, hogy egy kis lehetőséget kaptam, hogy itt néhány gondolatot elmondjak, meg tudjam osztani Önökkel és utána vitában kérdések alapján kibontakozhat talán más vélemény is.
tovább

Mérlegen a Bokros - program – bevezetésének 9. évfordulóján - Nagy Pongrác előadása

2004. március 12. – Hotel Gellért

Szeretném elismételni, hogy arról az eseményről, aminek a  kilencedik évfordulóját ma ünnepeljük, arról az akkori magyar sajtó szinte egyhangúlag úgy írt, hogy egy nagyon kínos, fájdalmas, de szükséges operáció volt, amit bátor következetességgel hajtott végre az akkori pénzügyminiszter úr.
tovább
Hírek

SZPMA kuratórium (2018. december 18.) - jóváhagyott támogatások

Az SZPMA kuratóriumának 2018. december 18. napján tartott ülésén jóváhagyott támogatások.
tovább
Hírek

A Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj 2019-es felhívása

A Polgári Magyarországért Alapítvány Kuratóriuma 2006-ban „Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat alapított, amely minden évben olyan 35 év alatti személynek, vagy túlnyomórészt 35 év alatti fiatalok közösségének adományozható, aki/akik tudományos, közéleti, művészeti, karitatív, közösségépítő tevékenységével, személyes példamutatásával a jelenen átívelő, túlmutató szellemi, emberi értékeket hoz létre, és tevékenysége jól jellemzi a polgári – keresztény – nemzeti értékközösséget.

tovább
Hírek

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete kapta az idei Polgári Magyarországért díjat

Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány (PMA) elnöke arról beszélt: a karácsony üzenetéhez, az élet csodájához a családok állnak a legközelebb. Ma is vannak, “akik el akarják zárni az utat, hogy ne jussunk el az ünnephez”. „De mindig voltak virrasztó pásztorok és ajándékot hozó napkeleti bölcsek is, és mindenekelőtt volt egy édesanya”, mint ahogy ma is vannak édesanyák és édesapák, akik elfogadják a gyermekáldást.

 

tovább